Ce vor face europarlamentarii PMP în Parlamentul European

În privinţa contribuţiei pe care europarlamentarii PMP o vor aduce în mandatul 2019 – 2024 sunt avute în vedere iniţiative care sunt de interes pentru mai multe state membre și, deci, care ar putea beneficia de o puternică susţinere în comisiile de specialitate şi în plenul Parlamentului, respectiv în negocierile cu Comisia Europeană şi Consiliul UE privind aprobarea, finanţarea şi implementarea acestora.

În acest sens, parlamentarii PMP vor avea următoarele iniţiative şi acţiuni.

 • Vor supraveghea şi vor susține intervenţii politice, atunci când este necesar, pentru respectarea intereselor cetăţenilor români care locuiesc şi lucrează în statele membre ale Uniunii Europene.
 • Cu ocazia dezbaterilor pentru bugetul 2021 -2027, parlamentarii PMP vor susţine creşterea subvenţiilor pentru agricultură alocate noilor membri ai Uniunii, la un nivel apropiat sau egal de cel al vechilor membri ai Uniunii Europene.
 • Parlamentarii PMP vor lansa, în Parlamentul European, dezbaterea şi analiza în comisii cu privire la viabilizarea magistralei de transport pe ape interioare Rin – Main – Dunăre (pe relaţia Rotterdam – Constanţa sau Marea Neagră – Marea Nordului), prin unificarea regulamentelor de navigaţie şi a standardelor tehnice a navelor autorizate să circule pe magistrala de ape interioare Rin – Main – Dunăre.
 • Va fi necesară unificarea regulilor Comisiei Dunării şi a Comisiei Rinului, organizaţii care gestionează activitatea de transport pe Dunăre şi pe Rin. Pentru a exemplifica importanţa proiectului, prezentăm o analiză a Curţii Europene de Conturi care arată eficienţa transportului pe ape interioare comparativ cu transportul rutier şi feroviar.

Exemple de costuri de transport în eurocenți pe tonă km pentru distanțe de transport de 200 km și de 1 000 km.

Modul de transport 200 km 1 000 km

Rutier 14,30 8,80

Feroviar 16,04 7,40

Căi navigabile 2,73 1,95

 • Parlamentarii PMP vor susţine creşterea asistenţei financiare şi a asistenţei tehnice acordate de Uniunea Europeană statelor din Parteneriatul Estic, care au semnat un Acord de Asociere cu UE, inclusiv cu componentă de liber schimb, (Republica Moldova, Ucraina şi Georgia), în mod deosebit pentru consolidarea statului de drept, a îmbunătăţirii infrastrusturii şi pentru proiecte transfrontaliere vizând, în special, proiecte de interconectare rutieră, feroviară şi energetică (gaze şi energie electrică), astfel încât R. Moldova şi Ucraina să-şi reducă dependenţa de Federaţia Rusă.
 • Promovarea continuă a interesului României de a intra în spaţiul Schengen, plecând de la premisa că sunt îndeplinite condiţiile tehnice, dar şi de la faptul că pentru România, fiind o ţară de tranzit, apartenenţa la spaţiul Schengen va avea avantaje consistente transportatorilor şi firmelor exportatoare din toate ţările Uniunii.
 • Parlamentarii PMP vor propune şi vor promova ideea creării unei Agenţii de Informaţii Antiteroriste, având ca misiune prevenirea actelor de terorism pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Parlamentarii PMP vor susţine obţinerea unui portofoliu important pentru România (justiţie, energie, agricultură, mediu sau dezvoltare regional), cu ocazia formării noii Comisii Europene.
 • Parlamentarii PMP vor fi împotriva creării unui buget separat pentru statele membre ale zonei Euro, aceasta fiind o premisă pentru instituționalizarea Europei cu două categorii de state membre.
 • Pentru creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor de coeziune în toate statele beneficiare, parlamentarii PMP vor susţine simplificarea procedurilor de aprobare a proiectelor la nivel national, dar şi la nivelul Comisiei Europene.
 • Pentru realizarea Europei Digitale, parlamentarii PMP vor susţine iniţierea programului de introducere a tehnologiei 5G, cu finanţare consistentă din partea Băncii Europene de Investiţii, în aşa fel încât toate statele membre să introducă simultan noua tehnologie 5G pe toată suprafaţa statelor membre, cu acces egal în mediul rural şi urban, în şcoli şi societăţi comerciale.
 • Parlamentarii PMP vor susţine necesitatea unei comisii parlamentare, având ca obiectiv elaborarea şi prezentarea unui raport cu privire la situaţia de securitate a flancului estic al Uniunii Europene (dimensiunea sudică și nordică, în mod egal), având în vedere acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse în regiunea Mării Negre şi a Mării Baltice.
 • Parlamentarii PMP vor susţine operaţionalizarea ideii deja lansate de Comisia Europeană, pentru crearea Poliţiei Europene de Frontieră, organism ce va trebui să funcţioneze sub comandă unică la nivel european şi independent de poliţiile de frontieră a statelor membre. Misiunea principală a Poliţiei Europene de Frontieră va fi securizarea frontierelor Uniunii.
 • Plecând de la premisa că statutul migranţilor pe teritoriul naţional este un atribut exclusiv al statelor, parlamentarii PMP vor propune elaborarea unui regulament aplicabil migranţilor extracomunitari aflaţi pe teritoriul UE. Obiectivul regulamentului pentru migraţie extracomunitară este acela de a asigura o migraţie extracomunitară de bună calitate, prin
 • stabilirea condiţiilor în care un migrant extracomunitar poate rămâne pe teritoriul UE, precum şi condiţiile de expulzare a migranţilor extracomunitari de pe teritoriul UE.
 • Cu ocazia dezbaterii bugetului, parlamentarii PMP vor susţine alocarea unor sume suficiente destinate lansării de start-up-uri pentru tineri, dar şi creării de IMM-uri care să fie dezvoltate în zone cu şomaj ridicat în ţări precum Grecia, Spania, Italia (ţări cu şomaj între ridicat, situate între 10 şi 16 la sută) dar şi în regiunile cu şomaj ridicat din România. În momentul de faţă, la nivelul Uniunii Europene şomajul este de 6,4 la sută însemnând 15,9 milioane personae. Dintre aceştia 3,3 milioane sunt tineri cu vârsta până la 25 ani.
 • Parlamentarii PMP nu vor vota niciodată o rezoluţie a Parlamentului European împotriva României.

Acestea sunt obiectivele iniţiale pe care PMP le propune partidelor partenere şi Parlamentului European, reprezentând principiile și ghidajul programului de acţiune a europarlamentarilor PMP, în legislatura 2019 – 2024. Programul poate fi ajustat pe parcursul mandatului, în funcţie de evoluţiile la nivel European.

Lista completă a candidaților PMP pentru alegerile europarlamentare din 26 mai